MENU

Logowanie dla cz?onkw

Zaloguj si? ?eby mie? dost?p do informacji dla cz?onkw ko?aSelekcja jeleni


PDF

SZTANDAR KO?A

pobrane_2pobrane_1
AVERS REVERS

Rok powstania 1953

Liczba obwodw 3

Powierzchnia ca?kowita 16933

W tym obszary le?ne 7655

Liczba cz?onkw 76Pe?nie ksi??yca w 2021 r.

Miesi?c

Dzie?

Stycze?

28

Luty

27

Marzec

28

Kwiecie?

27

Maj

26

Czerwiec

24

Lipiec

24

Sierpie?

32

Wrzesie?

21

Pa?dziernik

20

Listopad

19

Grudzie?

19margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;