Logowanie dla członków

Zaloguj się żeby mieć dostęp do informacji dla członków kołaSelekcja jeleni


OBWODY ŁOWIECKIE PDF

OBWODY WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO

NR 86 "SOKÓŁ" W POZNANIU

 

Nieprzerwanie od wielu lat gospodarujemy w trzech obwodach łowieckich:

  • nr 186 o powierzchni 4305 ha, w którym tereny leśne stanowią 1034 ha to jest 24%
    – położony na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko,
  • nr 305 o powierzchni 6101 ha, w którym tereny leśne stanowią 3528 ha to jest 58%

– położony na terenie Nadleśnictwa Jarocin,

  • nr 319 o powierzchni 6527 ha, w którym tereny leśne stanowią 3093 ha to jest 47%

– położony na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo.

Obwód łowiecki nr 186 znajduje się w bezpośredniej bliskości miasta Poznania, ze wszelkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy. Silna presja spacerowiczów i rowerzystów, jak również silne zurbanizowanie terenu powoduje, że tak zagospodarowanie terenu jak i polowanie jest niezwykle trudne. Obwód położony jest na północ od Poznania i ograniczony jest od wschodu rzeką Wartą, od północy drogą czołgową przechodzącą przez poligon wojskowy Biedrusko, od zachodu linią kolejową Poznań-Piła, a od południa granicą jest miasto Poznań. Obwód charakteryzuje mała lesistość (24%). Przy czym w zasadzie nie ma większego kompleksu leśnego, a jedynie kilkudziesieciohektarowe enklawy leśne. Jedynie wzdłuż rzeki Warty znajduje się pas nabrzeżnych zarośli i lasów, łączący się z większym kompleksem położonym na terenie poligonu Biedrusko. Na terenie obwodu znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Żurawiniec oraz Meteoryt Morasko. Obwód ten ma jednak niezaprzeczalną zalętę dla myśliwych zamieszkałych w Poznaniu, bo dojazd trwa nie więcej niż kilkanaście minut. Mimo tych trudnych warunków obwód jest stosunkowo wydajny, bo co rocznie pozyskiwanych jest kilkadziesiat jeleni, około 130 dzików, 40 saren i sporo zwierzyny drobnej, zwłaszcza lisów i kaczek. Dużą zasługą posiadania takiego stanu zwierzyny jest praca wielu kolegów myśliwych. Bez ich zaangażowania się na rzecz tego obwodu wyniki na pewno byłyby gorsze.
W-ce Łowczym w tym obwodzie jest kol. Przemysław Sawiński, a gospodarzem obwodu kol. Mikołaj Włocławski.

Obwód łowiecki nr 305 leżący przy miejscowości Miłosław, znajduje się około 60 kilometrów na południowy wschód od Poznania i położony jest na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego w pradolinie Warty. Południowo-wschodnią granicą jest właśnie ta rzeka. Obwód o dużej lesistości charakteryzują wysokie stany zwierzyny, do czego przyczyniają się także w pełni zagospodarowane i o wysokiej kulturze pola uprawne i użytki rolne. W obwodzie tym występuje najwięcej szkód w uprawach wyrządzonych przez zwierzynę, ale równocześnie Koło z obwodu tego uzyskuje największe dochody finansowe, zwłaszcza z polowań dewizowych, tak indywidualnych jak i zbiorowych. W osadzie Kozubiec od wielu lat posiadamy domek myśliwski oraz szałas "Jubilat", który powstał, dzięki mocnym zaangażowaniu się wielu kolegów. W obwodzie tym strzelamy w sezonie około 70 jeleni, 150-180 dzików, ponad 40 saren i sporo zwierzyny drobnej, w tym lisy, jenoty, borsuki, piżmaki, słonki i kaczki. Obwód jest bardzo dobrze zagospodarowany tak jeśli chodzi o urządzenia łowieckie , jak i pasy zaporowe i poletka produkcyjne. Wielka w tym zasługa myśliwych miejscowych.
W-ce Łowczym w obwodzie 305 jest kol. Roman Nowak, a gospodarzem obwodu Kol. Tadeusz Śremski.

Obwód łowiecki nr 319 położony jest około 35 kilometrów na południe od Poznania i rozciąga się kilkunastokilometrowym pasem wzdłuż rzeki Warty od miasta Śrem prawie do miasta Mosina. Obwód położony jest na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. W obwodzie, w okolicach wsi Krajkowo, znajduje się rezerwat przyrody "Czapliniec" - miejsce lęgowiska kilkudziesięciu par czapli siwych. Obwód charakteryzuje spora lesistość i urozmaicony skład drzewostanu. Charakterystyczne dla obwodu są pasy niezagospodarowanych dzikich łąk wzdłuż rzeki Warty oraz starorzeczy z dużymi fragmentami podmokłymi pomiędzy wsiami Krajkowo i Tworzykowo. W miejscowości Esterpole znajduje się nasz domek myśliwski. Dzięki staraniom i dobrej opiece, zwłaszcza miejscowych myśliwych, w obwodzie tym mamy sporo zwierzyny. Rok rocznie pozyskujemy tu około 40 jeleni, ponad 150 dzików i około 40 saren. Stałe siedliska wzdłuż rzeki Warty mają tutaj bobry.
W-ce Łowczym na tym terenie jest kol. Bronisław Rozmiarek.

Reasumując, koło nasze posiada bardzo dobre tereny łowieckie. Wszystko to osiągnięto wspólną pracą wielu kolegów myśliwych przez wiele lat, oraz dobrą organizacją pracy Zarządu Koła. I dlatego teraz mamy możliwość czerpania radości i przyjemności z tego naszego wspólnego wysiłku, czego innym kolegom myśliwym w swoich kołach również życzymy.
.
.
   ..................................................................................................................................................................... Darz Bór.