WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 86

SOKÓŁ

w POZNANIU

Historia życia każdej społeczności jest niezwykle ważna, bo to dzięki niej rodzą się tradycje, zwyczaje, system wartości, pamięć o ludziach, którzy tę społeczność tworzyli i w niej aktywnie uczestniczyli.

By czas nie zatarł pamięci i śladów Wojskowego Koła Łowieckiego nr 86 „Sokół” w Poznaniu, powstał ten zapis o ludziach i wydarzeniach, które –mam nadzieję –kultywować będą następcy 69-letniej tradycji naszego Koła.

Działalność łowiecką w Kole rozpoczęto, dzierżawiąc trzy obwody: nr 131 położony k/Poznania, nr 128 –k/Kórnika, nr 238 –k/Miłosławia.Koło dynamicznie rozwijało się, prowadząc wzorowo gospodarkę łowiecką. Z chwilą powstania w Poznaniu Dowództwa Wojsk Lotniczych liczba członków wzrosła do 34, skupiając w swoich szeregach starszych oficerów Sztabu Wojsk Lotniczych, i Koło stało się wiodącym oraz elitarnym kołem wojskowym.