KRÓLOWIE LASU, CZYLI WSZYSTKO O JELENIOWATYCH

Kiedy myślimy o jeleniach, gatunkiem, który jako pierwszy przychodzi nam do głowy jest prawdopodobnie jeleń szlachetny (Cervus elaphus, ryc. 1). To bardzo charyzmatyczne zwierzę ma szczególne miejsce w kulturze. Jest symbolem gracji i dostojeństwa. W historii często pojawiał się w heraldyce. W Europie jest z pewnością jednym z symboli lasu – jego królem.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez PAN MUZEUM ZIEMI, z której dowiecie się wszystkie na temat jeleniowatych.