ZASIĘG KOŁA - MAPA

OBWÓD NUMER 186

Dane ogólne

1.Obwód łowiecki nr 186, powierzchnia: 4305,00 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych: 1034,00 ha, powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie: 2268,00 ha
2.Województwo WIELKOPOLSKIE, powiat Poznański
3.Nadleśnictwo ŁOPUCHÓWKOŁopuchówko 1, 62-095, Murowana Goślina
4.Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych POZNAŃul. Gajowa 10, 60-959, Poznań
5.Zarząd Okręgowy PZŁ: ZO PZŁ Poznańul. Libelta 37, 61-707, Poznań
6.Dzierżawca/lub zarządca: WKŁ 86 Sokół

Obwód łowiecki nr 186 położony jest w bezpośredniej styczności miasta Poznania, ze wszystkimi konsekwencjami takiej lokalizacji. Intensywny rozwój turystyki pieszej i rowerowej oraz duże zurbanizowanie terenu powoduje, że zagospodarowanie obwodu jak i wykonywanie polowania jest bardzo trudne. Obwód znajduje się w całości w granicach województwa wielkopolskiego. Granice obwodu przebiegają od drogi Radojewo –Owińska rzeką Wartą, w kierunku południowym do strumyka płynącego z miejscowości Różany Młyn, strumykiem tym do miejscowości Różany Młyn. Dalej drogą do drogi Radojewo –Poznań, dalej drogą tą w kierunku Poznania około 200 m, następnie drogą przez miejscowość Piątkowo do miejscowości Podolany. Skąd drogą w kierunku Złotnik do toru kolejowego Poznań –Oborniki. Dalej torem tym do drogi Złotniki –Łagiewniki, drogą tą do miejscowości Łagiewniki, a stąd drogą przez poligon wojskowy (byłe miejscowości Glinno, Glinienko) do drogi Radojewo –Łysy Młyn do strumyka i strumykiem tym do drogi Radojewo –Owińska, drogą tą do rzeki Warty.

Obwód ten charakteryzuje mała lesistość (24%), bez większego kompleksu leśnego, a jedynie niewielkie enklawy leśne. Na terenie obwodu znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Żurawiniec oraz Meteoryt Morasko. Mimo tych trudnych warunków i niewielkiej lesistości, dzięki właściwej gospodarce łowieckiej, obwód ten jest dość wydajny, corocznie pozyskujemy znaczne ilości zwierzyny grubej. W sezonie łowieckim 2013 –2014 pozyskaliśmy: 23 jelenie, 4 daniele, 24 sarny, 140 dzików oraz niewielkie ilości zwierzyny drobnej. Ponadto atrakcją są bobry bytujące na 4 stanowiskach nad brzegiem rzeki Warty.

OBWÓD NUMER 305

Dane ogólne

1.Obwód łowiecki nr 305, powierzchnia: 6101,00 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych: 3528,00 ha, powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie: 5847,00 ha
2.Województwo WIELKOPOLSKIE, powiat Wrzesiński
3.Nadleśnictwo JAROCINKościuszki 43, 63-200, Jarocin
4.Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych POZNAŃul. Gajowa 10, 60-959, Poznań
5.Zarząd Okręgowy PZŁ: ZO PZŁ Poznańul. Libelta 37, 61-707, Poznań
6.Dzierżawca/lub zarządca: WKŁ 86 Sokół

Obwód łowiecki nr 305 położony jest na południe od miejscowości Miłosław, na terenie Żarkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego w pradolinie Warty. Obwód ten znajduje się w całości w granicach województwa wielkopolskiego. Granice obwodu przebiegają od zabudowań AMT nad rzeką Wartą, dalej drogą przez miejscowości Nowa Wieś Podgórna, Chlebowo, Mikuszewo, Kozubiec do granic południowych Miłosławia, a następnie drogą do miejscowości Złodziejewo i dalej granicą lasu do leśniczówki Pięczkowo oraz drogą przez miejscowość Pięczkowo dalej na południe drogą do rzeki Warty oraz rzeką Wartą do zabudowań AMT.

Obwód ten charakteryzuje duża lesistość (prawie 58%)oraz urozmaicony skład drzewostanu, zagospodarowanie o wysokiej kulturze rolnej oraz bardzo dobra gospodarka łowiecka, dlatego też obwód ten posiada bardzo wysokie stany zwierzyny, w wyniku, czego w obwodzie tym występują największe szkody łowieckie wyrządzane przez zwierzynę w uprawach rolnych i leśnych. Ponadto atrakcją tego łowiska są bobry bytującena 12 stanowiskach w starorzeczu Warty.

W Osadzie Kozubiec od wielu lat dzierżawimy od administracji Lasów Państwowych część pomieszczeń byłej leśniczówki, w których koło urządziło domek myśliwski oraz posiadamy szałas „Jubilat”.

W obwodzie tym corocznie pozyskujemy duże ilości zwierzyny grubej. W sezonie łowieckim 2013 –2014pozyskaliśmy: 112 jeleni, 10 danieli, 53 sarny, 150 dzików oraz niewielkie ilości zwierzyny drobnej. Pomimo to w celu zapewnienia rentowności tego obwodu koniecznością jest organizowanie polowań indywidualnych i zbiorowych dla myśliwych zagranicznych.

Obwód jest bardzo dobrze zagospodarowany zarówno w urządzenia łowieckie (ambony, paśniki, drabiny), jak i pasy zaporowe oraz poletka karmowe.

OBWÓD NUMER 319

Dane ogólne

1.Obwód łowiecki nr 319, powierzchnia: 6527,00 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych: 2928,00 ha, powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie: 6046,00 ha

2.Województwo WIELKOPOLSKIE, powiat Śremski
3.Nadleśnictwo KONSTANTYNOWO, Konstantynowo 1, 62-053, Konstantynowo
4.Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych POZNAŃ, ul. Gajowa 10, 60-959, Poznań

5.Zarząd Okręgowy PZŁ: ZO PZŁ Poznań, ul. Libelta 37, 61-707, Poznań
6.Dzierżawca/lub zarządca: WKŁ 86 Sokół

Obwód łowiecki nr 319położony jest na północ od Śremu,na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Obwód ten rozciąga się kilkunastokilometrowym pasem wzdłuż rzeki Warty, w całości znajduje się w granicach województwa wielkopolskiego. Granice obwodu przebiegają od miejscowości Baranowo na wschód a następnie na południe rzeka Wartą do miejscowości Psarskie, dalej drogami przez miejscowości Szymanowo, Manieczki, Brodnica, Żabno, Baranowo do rzeki Warty.

Obwód ten charakteryzuje spora lesistość (ponad 47%)oraz urozmaicony skład drzewostanu, pasy niezagospodarowanych łąk wzdłuż rzeki warty oraz starorzecza z dużymi fragmentami podmokłymi pomiędzy wsiami Krajkowo i Tworzykowo, zagospodarowanie o wysokiej kulturze rolnej oraz bardzo dobra gospodarka łowiecka, –dlatego też obwód ten posiada wysokie stany zwierzyny, w wyniku, czego w obwodzie tym występują znaczne szkody łowieckie wyrządzane przez zwierzynę w uprawach rolnych i leśnych. Na terenie obwodu znajduje się rezerwat przyrody Czapliniec –miejsce lęgowe kilkudziesięciu par czapli siwych. Ponadto atrakcją tego łowiska są bobry, bytujące na 5 stanowiskach w starorzeczu Warty.

W miejscowości Esterpole od wielu lat posiadamy nasz domek myśliwski utrzymywany w bardzo dobrym stanie, obelisk z okazji 60–lecia Wojskowego Koło Łowieckie 86 „SOKÓŁ”, domek gospodarczy, stołówkę na wolnym powietrzu, zadaszony stojak na 50 sztuk broni myśliwskiej.

W obwodzie tym corocznie pozyskujemy duże ilości zwierzyny grubej. W sezonie łowieckim 2013 –2014 pozyskaliśmy: 47 jeleni, 3 daniele, 59 saren, 210 dzików oraz niewielkie ilości zwierzyny drobnej. Pomimo to w celu zapewnienia rentowności tego obwodu koniecznością jest organizowanie polowań indywidualnych i zbiorowych dla myśliwych zagranicznych.

Obwód jest bardzo dobrze zagospodarowany zarówno w urządzenia łowieckie (ambony, paśniki, drabiny), jak i pasy zaporowe oraz poletka karmowe.